SUURPETOPOIKKEUSLUVAT:

Kajaanin ja Vuolijoen riistanhoitoyhdistysten alueelle on myönnetty metsästyslain 41 A §:n mukainen poikkeuslupa karhun metsästykseen metsästyskaudelle 2019-2020.

Jokaisen henkilön joka haluaa osallistua metsästykseen on sitouduttava noudattamaan metsästyksen sääntöjä ja palautettava sääntö/ilmoittautumislomake allekirjoitettuna ennen metsästyksen alkua.

Lupa on käytettävissä yhden (1) karhun metsästämiseen.

 

Pyyntiluvan saaja on Joni Jokelainen puh. 040 962 0879

Metsästyksenjohtajana toimii Tapio Valtanen puh. 044 975 6042

 

Tästä voit tulostaa ilmoittautumislomakkeen (kopioi teksti ja tulosta):

ILMOITTAUTUMINEN SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VUONNA 2019 MYÖNTÄMÄN METSÄSTYSLAIN 41
A §:N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN NOJALLA TAPAHTUVAAN KARHUN METSÄSTYKSEEN
KAJAANISSA
Ilmoittaudun Suomen Riistakeskuksen Joni Jokelaiselle myöntämän poikkeusluvan (päätös nro
2019-1-000-14715-3) nojalla tapahtuvaan metsästykseen Kajaanissa. Olen maksanut
ilmoittautumismaksun 10 euroa pyyntiluvan saajan tilille nro FI13 5760 3450 4418 06 ja sitoudun
noudattamaan seuraavia sääntöjä:
1. Metsästyksen johtajana toimii Tapio Valtanen. Seurue metsästyksessä tulee sopia ennen jahtia
tilannejohtaja (=varajohtaja). (Metsästysasetuksen 23§:n 4 momentin mukaan seuruemetsästyksessä
on joko metsästyksenjohtajan tai tilannejohtajan oltava läsnä. Seuruemetsästyksellä tarkoitetaan
metsästystapahtumaa, jossa läsnä on useampi kuin yksi metsästäjä).
2. Metsästys alkaa 1.9.2019 klo. 06.00. Huom. Ampuminen pimeässä kiellettyä (tunti ennen auringon
nousua ja tunti auringonlaskun jälkeen on mahdollista ampuma-aikaa).
3. Karhun metsästykseen saa osallistua henkilö, jolla on pyyntialueella oikeus metsästää karhua. Ja
toimittanut tämän ilmoituksen allekirjoitettuna metsästyksenjohtajalle. (Paperi toimitettuna
metsästyksenjohtajalle ennen metsästykseen osallistumista). Kuitti ilmoittautumismaksusta tai sen
jäljennös on pidettävä mukana metsästettäessä.
4. Karhua saa metsästää vain alueella, johon pyyntilupa on myönnetty. Metsästäjä on itse vastuussa
siitä, että hän metsästää alueella jota pyyntilupa koskee ja jossa hänellä on oikeus metsästää karhua.
Metsästäjä vastaa myös oman metsästyksensä laillisuudesta (ampumakoe, ase, patruunat,
metsästyskortti ja muut metsästykseen liittyvät säädökset). Metsästykseen osallistuvan on käytettävä
(metsästysasetuksen 666/1993 22§) vaatetusta, eli oranssipunaista tai oranssia päähinettä ja
ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi
kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.
5. Metsästäjän on varmistuttava ennen karhun ampumista, että pyyntilupa on käyttämättä. Ampuja
on vastuussa, jos hän metsästää karhua pyyntiluvan käyttämisen jälkeen. Metsästäjä vastaa itse
ampumastaan laukauksestaan ja seuraamuksista.
6. Karhun ammuntaan tarvitaan metsästyksenjohtajan erillinen lupa, jonka saa numerosta
0449756042 (Tapio Valtanen). Johtajalle lähetettävä tutkapantatiedot / kuvakaappaus tutkasta. Ja
ilmoitettava jahdin tilannejohtaja sekä lista jahtiin osallistuvista henkilöistä (tilannejohtajaa koskee
metsästysasetuksen 23§, metsästyslain 30§ vaatimukset). Luvansaajan nimittämä
metsästyksenjohtaja (Tapio Valtanen) välittää nimilistan riistanhoitoyhdistyksille ja poikkeusluvan
saajalle. Tilannejohtajana voi toimia metsästyksenjohtajan vahvistama henkilö. Luvan saanut
tilannejohtajan on otettava yhteys metsästyksenjohtajaan luvan vapautumisesta tai aikarajan
päätyttyä välittömästi. Epäselvissä tapauksissa metsästyksenjohtaja tai tilannejohtaja voi keskeyttää
metsästyksen. Yhteydenpito, luvankysyminen soittamalla, luodaan yhteystietojen perusteella
whatsapp-ryhmä joka toimii yhteisten asioiden tiedottamiseen.
7. Jos ampuja haavoittaa karhun, hänen ilmoitettava siitä välittömästi poliisille (metsästysasetus
666/93 40§) ja metsästyksenjohtajalle. Ampuja vastaa karhun etsinnästä ja on velvollinen
hälyttämään paikalle parhaat mahdolliset koirat sekä kokeneet metsästäjät, sekä vastaa aiheutuneista
kuluista.
8. Ilmoitus karhun kaatamisesta on tehtävä välittömästi metsästyksen johtajalle puh. 0449756042.
Ilmoituksessa on mainittava tarkka paikka, kellonaika, ampujan metsästäjä numero, karhun sukupuoli
ja arvio painosta. (Ampuma paikasta karttakuva viestillä metsästyksenjohtajalle). Sekä ampuja vastaa
karhusta otettavista näytteistä Luonnonvarakeskuksen vaatimusten mukaisesti. (otettavat näytteet
tulee varmistaa metsästyksenjohtajalta). Ampuja vastaa saalisilmoituksen tekemisestä Oma-riista
palveluun.
9. Saalis kuuluu ampujalle, mutta seurue metsästyksessä seurue päättää saaliin jaosta. Karhunkaataja
on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä, mutta ampuja menettää oikeutensa
kaatoon mikäli karhua ei saada kaadettua kolmen tunnin kuluessa, tällöin karhunkaataja on
lopetuslaukauksen ampunut henkilö. Epäselvissä tapauksissa luvansaaja voi ratkaista saalin jaon.
Metsästyksenjohtaja Luvansaaja
Tapio Valtanen Joni Jokelainen
Puh. 0449756042 Puh. 0409620879


Karhun metsästykseen ilmoittautuja:


_____________________________

Puh:


allekirjoitus/nimenselvennys

Osoite:


Palautus allekirjoitettuna metsästyksenjohtajalle: Tapio Valtanen
Vuottolahdentie 72 A,
88270 Vuolijoki

©2019 Kajaanin riistanhoitoyhdistys